Bijbelgemeente Venray

English Nederlands

Pastorale zorg


Pastoraat in of vanuit de gemeente is er op drie niveaus:

 1. Zorggroeppastoraat
 2. De kop ‘zorggroeppastoraat’ zegt het al. Pastoraat binnen de Bijbelgemeente begint op het niveau van het omzien en zorgen voor elkaar binnen de zorggroepen (huiskringen). Dit pastoraat uit zich in:
  • Omzien naar de zwakken en de zieken. Bijvoorbeeld: Het sturen van een kaartje, ziekenhuisbezoek door zorggroepleden, of huisbezoek door zorggroepleden en/of leider.
  • Bidden voor elkaar. Wanneer op de zorggroepavonden de zorgen worden gedeeld wordt er voor elkaar gebeden.
  • Elkaar bemoedigen door elkaar op te zoeken buiten de zorggroepavonden om, waarbij ook kan gebeden worden voor elkaar.

 3. Basiszorg
  Voor zorg waar niet direct professionele hulp nodig is, maar niet binnen de zorggroepen kan worden gegeven. Het oudstenteam kan worden gevraagd indien de zorg niet of onvoldoende binnen de zorggroepen kan worden gegeven. Met elkaar wordt dan gezocht naar passende hulpverlening.

 4. Professionele zorg
  Voor mensen met ernstige psychische problemen, werken wij, waar nodig, samen met Unfold Counselling te Buggenum. Unfold Counselling staat voor professionele hulp bij psychische klachten, voor mensen die even niet goed kunnen omgaan met gebeurtenissen, gevoelens, emoties, stress, relaties of andere zaken die momenteel spelen.

 5. Adres:
  Bergstraat 13
  6082 AJ, Buggenum

  Telefoonnummer: 06 - SPAM22 495 435

  Website: www.unfold-counselling.nl