Vacature: Kerkelijk Werker

Over ons:

De BGV is een kleinere evangelische gemeente in Noord-Limburg, gesticht in 1995. Voor de samenkomsten wordt een zaal en ontmoetingsruimte gehuurd in wijkgebouw De Kemphaan. In de regel wordt de dienst bezocht door 40 – 60 volwassenen waaronder asielzoekers en studenten van een lokale bijbelschool. Een deel van de bezoekers, bezoekt een van de drie regionale zorggroepen. In 2015 heeft zij zich aangesloten bij de Alliantie van CAMA en Baptisten (ABC) gemeenten in Nederland. Vanwege de verschillende nationaliteiten, is er vertaling naar het Engels vertaald (middels headsets).
De afgelopen 5 jaar heeft de gemeente geen voorganger of betaalde medewerker in dienst gehad.

Om meer lokale mensen te bereiken, zoeken we een KERKELIJK WERKER

0,4 fte met aanstelling voor periode van 3 jaar.
Salariëring in lijn met de ABC richtlijnen.

Voor de invulling van deze pioniersfunctie zoeken we iemand die:

  • Besef van roeping ervaart voor deze bediening
  • Affiniteit heeft met de katholieke cultuur
  • Pastoraal geëngageerd is
  • Bereid is in Venray of directe omgeving te komen wonen

Takenpakket:

  • Gemeente profileren naar buiten toe
  • Contacten leggen met inwoners van Venray en omliggende dorpen en met andere kerken
  • Optrekken met de tieners en adolescenten
  • Initiëren themadiensten

Vereisten:

  • Wedergeboren en op grond van zijn geloof gedoopte christen, die overtuigd is dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, die vanuit zijn geloof leeft
  • Succesvol afgeronde bijbelschool (of theologische opleiding)

Geïnteresseerden worden verzocht contact op nemen met het secretariaat (Marion Rongen): info@bijbelgemeentevenray.nl of telefoon 0478-546826