Pastoraat in of vanuit de gemeente is er op drie niveaus:

  1. Zorggroeppastoraat

De kop ‘zorggroeppastoraat’ zegt het al. Pastoraat binnen de Bijbelgemeente begint op het niveau van het omzien en zorgen voor elkaar binnen de zorggroepen (huiskringen). Dit pastoraat uit zich in:

  • Omzien naar de zwakken en de zieken. Bijvoorbeeld: Het sturen van een kaartje, ziekenhuisbezoek door zorggroepleden, of huisbezoek door zorggroepleden en/of leider.
  • Bidden voor elkaar. Wanneer op de zorggroepavonden de zorgen worden gedeeld wordt er voor elkaar gebeden.
  • Elkaar bemoedigen door elkaar op te zoeken buiten de zorggroepavonden om, waarbij ook kan gebeden worden voor elkaar.
  1. Basiszorg

Voor zorg waar niet direct professionele hulp nodig is, maar niet binnen de zorggroepen kan worden gegeven. Het oudstenteam kan worden gevraagd indien de zorg niet of onvoldoende binnen de zorggroepen kan worden gegeven. Met elkaar wordt dan gezocht naar passende hulpverlening.

  1. Professionele zorg

Voor mensen met ernstige psychische problemen, werken wij, waar nodig, samen met stichting ‘Manna’ te Geleen. Stichting Manna is een multidisciplinair centrum voor psycho-pastorale hulpverlening en activiteitenbegeleiding.

Adres:  
Irenelaan 50
6165 CP, Geleen
Tel.:       046-4741622
Spoed:   06-54341416

Website: 
www.stichtingmanna.nl
Erkend door FEO, NvvCh en AbvC.