Iedere zondag vanaf 10.00 uur (tot 11.30 uur) in gebouw ‘De Blokhut’, Kempweg 162 in Venray. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een apart programma tijdens de dienst. We beginnen wel met z’n allen, maar na het kinderlied gaan de kinderen naar crèche en zondagsschool. Na de dienst is er gelegenheid om door te praten en een kop koffie te drinken. Voor bijzonderheden zoals afwijkende locaties of tijden zie kopje Agenda.
De samenkomsten worden bezocht door ongeveer 30 mensen. We hebben momenteel geen eigen voorganger en daarom veel gastsprekers. De diensten worden geleid door samenkomstleid(st)ers. Vanwege het coronavirus zingen we alleen aan het begin van de dienst, in de open lucht naast het gebouw. We zingen uit de bundel Opwekking, maar er is op verzoek ruimte voor psalmen, gezangen en liederen uit andere bundels. We worden in het samen zingen begeleid door een gitarist. We maken gebruik van een beamer.
bgvenray_2