U bent uitgenodigd!

Op zondagochtend 24 december zullen we een Kerstdienst houden om te vieren dat Jezus naar de aarde kwam. U bent van harte welkom om dit feest met ons te vieren! De dienst begint om 10u en duurt ongeveer een uur. De dienst is bedoeld voor jong en oud, en na de dienst is er koffie, thee, limonade en iets lekkers.

In de bijbel wordt Jezus ook wel de eerstegeborene genoemd. Wel bijzonder eigenlijk, als je bedenkt dat er voor Hem toch al heel wat mensen geboren waren… Bent u ook benieuwd hoe dit zit? Kom dan langs, luister, en vraag gerust door na de dienst.

Dat Jezus eerstgeborene wordt genoemd, lezen we in het bijbelboek Kolossenzen hoofdstuk 1, vers 15. Hieronder vindt u dit vers, en het stukje dat direct daarop volgt (t/m vers 23):

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.”

Advertenties