Secretary
Marion Rongen
Phone number: 0031-6-38910603
info@bijbelgemeentevenray.nl

Elders (leadership team)
Henk van der Graaff
Siem Stapel
John Rongen