Oudsten (leiderschapsteam)
Henk van der Graaff
John Rongen

Secretaris
Janny Stapel
info@bijbelgemeentevenray.nl

Penningmeester
Marion Rongen

KvK nummer:
14127002