Een evangelische baptistengemeente: Dichtbij God, dichtbij mensen

God wil dichtbij mensen zijn. Mensen kunnen dichtbij God komen.
God stuurde Zijn Zoon Jezus Christus en toonde door Hem Zijn hart voor mensen.
Ons antwoord is dat wij ons hart openen voor Hem.
Zo willen wij een kerk zijn in een moderne samenleving.
Een kerk dichtbij God.
Een kerk dichtbij mensen.
Met hart voor God
en hart voor mensen.