Juli
Sprekers erediensten
4 juli Jaap Noorlander De Blokhut + Online
11 juli Arjan de Waaij Bergen + Online
18 juli Auke Rienstra Locatie nog te bepalen
Update!
In verband met de lockdown is het merendeel van onze activiteiten momenteel online. De diensten zijn zowel via internet te volgen, als ook in de Blokhut, voor die mensen voor wie het samenzijn via internet te weinig biedt. Mocht u aan willen sluiten bij de online diensten, neemt u dan contact op met onze secretaris.
Doopdienst
Op 18 juli zullen we een doopdienst houden in de open lucht, met aansluitend een picknick. Informatie over de locatie is op te vragen via de secretaris.
Zomerstop
In de weken van 25 juli t/m 22 augustus houden wij een zomerstop en zijn er zodoende geen diensten.
Bidstond
Iedere zondag om 19.30 uur. Nadere info op te vragen bij de secretaris.