Januari
Sprekers erediensten
2 januari Peter Baan Digitaal
9 januari Auke Rienstra Molenbossen 611, Venlo-Blerick & digitaal
16 januari Gerard Elbers Digitaal
23 januari Jonathan Schouten Digitaal
30 januari Nick Brink Digitaal
Lockdown
In verband met de lockdown zijn onze activiteiten momenteel allemaal online. Mocht u willen aanhaken, neem dan contact op met de secretaris voor het digitale adres.
Bijbelstudieavond
Op donderdag 20 januari houden we een gemeentebrede bijbelstudieavond, via Zoom. Het adres is op te vragen via de secretaris. We starten om 19.30u. U bent van harte welkom!
Bidstond
Iedere zondag om 19.30 uur. Nadere info op te vragen bij de secretaris.