Januari
Sprekers erediensten
10 januari Auke Rienstra Online
17 januari Danny Kops Online
24 januari Nico Schipper Online
31 januari Nick Brink Online
Update!
In verband met de lockdown zijn al onze activiteiten momenteel online. Mocht u aan willen sluiten bij het virtueel koffiedrinken, neemt u dan contact op met onze secretaris.
Bijbelstudieavond
Op donderdag 28 januari zullen we een gezamenlijke bijbelstudieavond houden, geleid door Auke Rienstra. Meer informatie kan worden opgevraagd via de secretaris.
Gemeentebrede gebedsavond
Op dinsdag 19 januari houden we gemeentebrede gebedsavond, aanvang 19u30.
Bidstond
Iedere zondag om 19.30 uur. Nadere info op te vragen bij de secretaris.